Kişisel Verilerin Korunması

TOBBUND Kolay Transit Merkezi

6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Veri Aydınlatma Bildirimi


Veri Sorumlusu Kimliği


TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.

TOBB İkiz Kuleler, Eskişehir Yolu 9. Km No:252 D Kule Kat:23, 06530 Bilkent/ ANKARA


Yazışma Adresi: [email protected]


Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: İşbu aydınlatma metni https://kolaytransit.com.tr adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. Adreslerde bulunan çerez verileriyle ilgili olarak ayrıca Çerez Tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz.


Bu adresler üzerinden kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:

  •    • Bilgi güvenliğinin sağlanması ve süreç iyileştirme süreçleri,
  •    • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  •    • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
  •    • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  •    • Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetlerin yönetilmesi ve yürütülmesi,
  •    • Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak,
  •    • İrtibat formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi,
  •    • Web sitesinde haber paylaşımı ve duyuruların yapılması,
  •    • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte yazılım geliştirme ve veri barındırma konusunda destek aldığımız alt yükleniciler gerekli güvenlik kriterlerini sağlamak koşuluyla yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak bizimle eş zamanlı verilerinizi işleyebilirler.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Verileriniz adı geçen adreste yer alan ilgili alanları işleyerek gönder butonuna tıklamanızla birlikte web-sitesi ara yüzüne yüklenmektedir. Verilerinizi işlerken “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanırız.


İlgili Kişinin Kanunun 11 inci Maddesinde Sayılan Diğer Hakları: İlgili kişiler 6698 Sayılı Kanun’da yer alan haklarını yukarıdaki yazışma adresine başvuruda bulunarak her zaman işletebilirler.